top of page

Trafikalt grunnkurs

Før man kan begynne å øvelseskjøre, må man i utgangspunktet ta trafikalt grunnkurs. Kravet om trafikalt grunnkurs gjelder ikke for den som har førerkort fra før. Den som er over 25 år er fritatt fra trafikalt grunnkurs – med unntak av Trafikant i mørket og Plikter ved trafikkuhell som er obligatorisk for alle.For å ta trafikalt grunnkurs ved en trafikkskole må du være minst 15 år. Tar du kurset i regi av offentlig skole, kan du ta det når du går i 10. klasse.Om selve kurset  • Gjennomføres på en trafikkskole og kan ikke gjøres digitalt.

  • 17 timer og er felles for alle førerkortklasser.Formålet med kurset er å gi grunnleggende forståelse for hva det vil si å være fører. Kurset gir en innføring i følgende temaer:
 

  • Trafikkopplæring

  • Grunnleggende forståelse for trafikken

  • Mennesket i trafikken

  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring

  • Plikter ved trafikkuhell

  • Trafikant i mørket

 

Teoritentamen tilbyr et komplett teorikurs for bil på nett og app.

bottom of page