top of page

Kontrolloppgaver

Her finner du et utvalg av typiske kontrollspørsmål som du kan få stilt ved oppkjøring

12. Hva kan grunnen til for lavt bremsevæskenivå være og hva bør du gjøre?
- Slitte bremseklosser
- Lekkasje i bremsesystemet
- Bilen bør tas til et verksted for å kontrollere bremsesystemet13. Hvordan kan du kontrollere hvorvidt bilens bremser har skjevtrekk?
Kjør i lav hastighet (ca. 30-40 km/t) rett frem for så å bremse bestemt samtidig som du holder rattet med et løst grep. Såfremt bilens bremser ikke har skjevtrekk, skal bilen holde kursen rett frem.14. Hva kan grunnen være til at bilen har skjevtrekk?
Skjevtrekk skyldes at bremsene ikke slites jevnt på begge sider. Hvis bilen trekker til høyre ved bremsing, er bremsene mest slitt på høyre side og vice versa. Problemet kan ordnes på et verksted.15. Hvordan kan du kontrollere at varsellampen for bilens to-krets bremsesystem virker som den skal?
Varsellampen for to-krets bremsesystemet er samme lampe som for håndbrekk/parkbrems (!). Start bilens motor og ta av og på håndbrekket. Hvis to-krets bremsesystemet fungerer som det skal, vil lampen slukkes når håndbrekket kobles av.16. Hva vil du gjøre hvis lampen for håndbrekket (!) begynner å lyse mens du kjører?
Stanse bilen og forsøke å finne årsaken. Årsaken kan være:
- To-krets systemet virker ikke som det skal
- Det er for lite bremsevæske
- Håndbrekket er defekt
- Defekt styreenhet
- Annen teknisk feil17. Hvordan kan du kontrollere at varsellampen for ABS-bremsen fungerer som den skal?
Identifiser varsellampen på dashbordet (det står ABS med gul skrift på den). Hvis denne fungerer som den skal, vil den lyse når du starter bilens motor og etter noen sekunder slukkes den.18. Hvilket krav stilles til bilens parkeringsbrems/brekk?
Når parkeringsbremsen er på, skal den holde igjen bilen ved igangsetting. Videre skal den kunne holde igjen bilen i en 10 % stigning.19. Hvordan utfører du en trykkprøve på bilens bremser?
Tråkk inn bremsepedalen så langt som mulig (mens bilen står i ro) i fem sekunder. Pedalen skal ikke gi etter.

20. Hva kan grunnen være til at bremsepedalen gir etter når du utfører en trykkprøve?
Lekkasje av bremsevæske21. Hvor stort trykk skal bremsepedalene tåle?
Bremsepedalen skal tåle et trykk på minst 100 kg22. Hvordan vil du kontrollere at dekk og felger er fri for skader?
Ved visuell sjekk av dekkene. Se etter rifter, buler, slitasje eller andre skader på dekk.23. Hva er de vanligste skadene på dekkene/felgene?
- Rifter i siden på dekket
- Bobler eller blærer i siden på dekket
- Bulker i felgen

bottom of page