top of page

Slik tar du lappen

Kjøreopplæringen for klasse B har fire trinn.

En del av opplæringen er obligatorisk og må gjennomføres på en trafikkskole.
 

De fire trinnene i opplæringen for klasse B er:

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs • Før eleven kan begynne øvelseskjøringen, krever myndighetene at eleven har en grunnleggende forståelse for trafikken og om bilen. Derfor kreves det at eleven deltar på trafikalt grunnkurs, såfremt eleven ikke har førerkort for andre førerkortklasser eller er over 25 år.

 • Trafikalt grunnkurs gjennomføres normalt som gruppeundervisning på en kjøreskole. I hovedsak er kurset teoretisk, men det inkluderer også en 3 timers fysisk demonstrasjon av å være trafikant i mørket (tidligere kalt mørkekjøring).

 • Det skal være 4 timer med undervisning om plikter ved trafikkuhell (tidligere kalt førstehjelp).

 • Det avholdes ingen eksamen i trafikalt grunnkurs, men kurset må registreres som fullført av trafikkskolen for at eleven skal få rett til å øvelseskjøre.

 • Når trafikalt grunnkurs er bestått, mottar eleven et kursbevis som beviser at eleven har rett til å øvelseskjøre. Dette beviset skal eleven alltid ha med seg under øvelseskjøringen – også med trafikklærer.

 • Les mer om trafikalt grunnkurs her

​​Trinn 2 – Grunnleggende opplæring

 • På dette trinnet lærer eleven å håndtere bilen rent kjøreteknisk. I tillegg skal eleven opparbeide og vise kunnskaper om bil og tilhenger, miljøvennlig kjøring og føreransvar.

 • Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3. Trinnvurderingen skal vare 45 minutter og inneholde før- og ettersamtale, i tillegg til praktisk kjøring.

​​Trinn 3 – Trafikal del • På dette trinnet lærer man å kjøre i variert trafikk og å bli en tilnærmet selvstendig fører.

 • Eleven skal opparbeide og vise kunnskaper om trafikantgrupper og interessemotsetninger, og skal lære å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk.

 • Eleven skal også lære å kjøre på en måte som reduserer risikoen for møteulykker, hvordan man kjører forbi og hvordan man skal handle når man blir forbikjørt.

 • Eleven skal mestre å kjøre sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket.

 • Mot slutten av dette trinnet skal eleven gjennomføre sikkerhetskurs på bane (tidligere kalt glattkjøringskurs). Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer bl.a. å sikre personer og gods, og hvordan kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister, kontroll over bilen.

 • Også dette trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.Trinn 4 – Avsluttende opplæring • På dette trinnet skal eleven lære å kjøre på en ansvarlig og risikominimerende måte i god samhandling med andre trafikanter. Eleven skal også vise at han/hun behersker dette.

 • For å utvikle tilstrekkelige ferdigheter og innarbeide automatiserte handlinger anbefaler Vegvesenet at eleven får mengdetrening (dette kan selvsagt gjøres privat og ikke i regi av en skole, da det fort blir dyrt).

 • Mot slutten av dette siste trinnet gjennomføres et sikkerhetskurs på vei. Dette kurset er på i alt 13 timer og omhandler tema som:

  • Bilkjøringens risiko 

  • Kjøring i landeveismiljø og forbikjøring

  • Kjøring i variert trafikkmiljø

  • Refleksjon og oppsummeringFør eleven kan ta selve førerprøven, må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert. Denne registreringen gjøres av trafikkskolen.

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page