top of page

Øvelseskjøring

Når eleven har gjennomført trafikalt grunnkurs, kan eleven begynne øvelseskjøringen. Både Statens vegvesen og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) anbefaler at elevene øvelseskjører mest mulig privat for å få nødvendig mengdetrening. Mengdetrening automatiserer handlinger

og lar eleven erfare ulike trafikksituasjoner. Dette reduserer ulykkesrisikoen.
 

Det er selvfølgelig viktig at øvelseskjøringen er hensiktsmessig. Selv for en erfaren sjåfør kan det være en stor utfordring å lære en annen å kjøre bil:

• Mye av kunnskapen du har ervervet er ”implisitt” og vanskelig å forklare
• Den naturlige rekkefølgen i læringen kan være vanskelig å huske/tenke seg til
• Det kan være vanskelig å huske på de viktige elementene som alle som skal ta førerkort må beherske

 

Teoritentamen.no har utarbeidet et øvelseskjøringskurs som gir nyttige råd og tips til øvelser. Der kan man også finne informasjon om krav til både øvelseskjører og ledsager.

 

Klikk her for øvelseskjøringskurs

bottom of page