top of page

Søke om førerkort

For å få førerkort må man sende søknad om førerkort elektronisk via tjenesten "Ditt førerkort" på Statens vegvesens nettsider:

http://www.vegvesen.no/dinside

 

For å få godkjent søknad om førerkort må man:

fylle ​alderskravet
• ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder,
• fylle helsekravene og ha godkjent vandel (av politiet) første gang du søker om førerkort.

 

Det er ingen utløpsdato på søknaden, men alle førstegangssøkere må ha godkjent vandel for å kunne gjennomføre teori- og praktisk prøve. Vandelsattesten innhenter Vegvesenet fra politiet når noen søker om førerkort, og den er gyldig i 6 måneder.
Siden Vegvesenets behandlingstid for slike søknader normalt er 1-2 uker, bør man derfor vente med å sende søknaden til et par uker før man skal ta teoriprøven – slik at man ikke risikerer at vandelsattesten går ut før man er ferdig.

bottom of page