top of page

Sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

Sikkerhetskurs på bane

Kurset skal gi elevene kunnskaper, ferdigheter og innsikt som er nødvendig for å kunne utvikle en form for handlingsberedskap mot ulykker.Sikkerhetskurs på bane skjer sammen med kjørelærer og er en del av trinn 3: Trafikal del.
Unntaksvis kan sikkerhetskurs på bane gjennomføres i tilknytning til den praktiske delen i trinn 4. Dette kan være aktuelt i områder der reiseavstanden til øvingsbanene er stor.

 

 

Elevene lærer om:  • Sikring av personer i bil

  • Sikring av last

  • Utforkjøringsulykker

  • Forskjeller i bremselengde

  • Kjøring i sving og veigrep

  • Unnamanøvrering med bevegelig hinder

  • Evnen til å forutse mulige hendelser

Kurset består av tre deler:  • En kort innledning og teori

  • Praktisk kjøring på bane (hoveddel)

  • Felles oppsummering og refleksjon

Kurset er obligatorisk og varer i 4 timer.
Pris: ca. kr. 4000-5000

bottom of page