top of page

Info om teoriprøven

Før du kan avlegge selve førerprøven («oppkjøringen»), kreves det for de aller fleste førerkortklasser at du består en teoriprøve.
Du kan ta teoriprøven tidligst 6 måneder før du har nådd aldersgrensen for den kjøretøyklassen du skal ta førerkort for. Skal du for eksempel ta førerkort for personbil, kan du ta teorien tidligst 6 måneder før du fyller 18.


Før du får ta teoriprøven, må du ha fått godkjent din søknad om førerkort. For de vanligste førerkortklassene kan man søke elektronisk på Statens vegvesens nettsider. 


Teoriprøven tar man på den lokale trafikkstasjonen. De fleste trafikkstasjonene opererer med såkalte ”drop in-timer” så man ikke trenger å bestille time på forhånd.
Når du møter opp til teoriprøven, må du ha med deg gyldig legitimasjon. I forbindelse med teoriprøven må du også ta en synstest.
Det koster 600 kroner å avlegge en teoriprøve. Dersom man ikke består og må ta teoriprøven på nytt, koster det nye 600 kroner. I tillegg må du vente i 2 uker før du kan ta en ny teoriprøve.


Teoriprøvene består utelukkende av flervalgsoppgaver (også kalt mulitple choice) der man skal velge det rette svaret blant fire svaralternativer. Prøven gjennomføres på datamaskiner på trafikkstasjonen og kan tas på norsk eller engelsk. Generelt gjelder det at man må svare rett på minst 85% av oppgavene.

  

 

 

 

 

 

Forberedelse til teoriprøvenVi mennesker tilegner oss kunnskap på ulike måter. I tillegg er det slik at blant dem som skal ta teoriprøven er utgangspunktet veldig ulikt. Noen kan mye om trafikk og trafikkregler, mens andre kan lite.
Derfor varierer det fra person til person hva som er den optimale forberedelsen til teoriprøven. Det vi vet er at det store flertallet enten bruker boken eller tar et online teorikurs.
I tillegg er det slik at nesten alle som tar teoriprøver forbereder seg gjennom eksamensøving på nettet. Dette er ofte meget hensiktsmessig da detaljnivået kan være større enn i læreboka – og fordi det gir presise forberedelser. Den største aktøren i dette markedet er teoritentamen.no, som har størst antall oppgaver i Norge og der alle oppgavene er skrevet av forfattere fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Det finnes også andre mindre tilbydere.
Løpende oppdatert statistikk fra Vegvesenet viser at omtrent halvparten av elevene stryker på teoriprøven. Ettersom det er dyrt, og du må vente i to uker før du kan ta en ny teoriprøve, anbefaler vi alle om å forberede seg grundig før en teoriprøve.
Basert på det vi selv har erfart er en kombinasjon av teorikurs eller lærebok og eksamensøving den beste forberedelsen.

bottom of page