top of page

Når kan jeg ta lappen?

Personbil (B/BE)

Kjøretøy: Denne internasjonale klassen gjelder føring av motorvogn (unntatt motorsykkel) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen.​Alderskrav: 18 årBE: Tilhenger til klasse B 

 

Motorsykkel (A, A1)

Denne klassen gjelder føring av lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW, og forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg.Alderskrav: 16 år

 

 

Moped (AM)

Kjøretøy: Denne klassen gjelder føring av alle typer moped (fart høyst 45 km/t), dvs. både tohjuls, trehjuls og firehjuls moped​Alderskrav: 16 år

  

 

Lett lastebil (C1/C1E)

Denne klassen gir rett til å føre motorvogn med tillatt totalvekt mellom 3501-7500 kg og med maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen.Alderskrav:  18 år

  

 

Buss (D)

Denne klassen gjelder føring av motorvogn med flere enn 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Klassen gjelder også for føring av leddbuss. Alderskrav:  24 år  (18 år hvis den tas i forbindelse med YS)

  

 

Minibuss (D1)

Klasse D1 gjelder føring av motorvogn for persontransport med 9-16 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Motorvognen kan ha en lengde på høyst 8 meter.Alderskrav:  21 år

  

 

Traktor (T)

Denne klassen gjelder føring av traktor og motorredskap (begge med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger.Alderskrav: 16 år (når samlet tillatt totalvekt er maks 25 000 kg) 

Vektbegrensningen faller bort ved to års erfaring eller ved fylte 21 år. 

 

Lastebil (C/CE)

Denne klassen gjelder føring av motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen.

 

Alderskrav: 21 år (18 år hvis den tas i forbindelse med YS)

  

 

Snøsooter (S)

Denne klassen gjelder føring av snøscooter med eller uten tilhengerslede.Alderskrav:  16 år

  

 

bottom of page