top of page

Kontrolloppgaver

Her finner du et utvalg av typiske kontrollspørsmål som du kan få stilt ved oppkjøring


24. Hvordan vil du kontrollere dekkslitasje på bilens forhjul?
Sjekk om hjulene er slitt jevnt i mønsteret25. Hva kan du «lese» ut av ulik dekkslitasje?
- Dekk som er slitt på siden kan tyde på for lite luftrykk i dekket
- Dekk som er slitt på midten kan tyde på for høyt lufttrykk i dekket
- Dekk som kun er slitt på en side kan tyde på skjev forstilling26. Hvordan kontrollerer du mønsterdybden på bilens hjul?
Ved visuell kontroll, ved bruk av dybdemåler eller dekkenes slitasjevarsler. Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm, mens på vinterdekk må du minst ha 3,0 mm27. Hva kan for liten mønstredybde på dekkene føre til?
- Dårlig veigrep
- Økt fare for vannplaning
- Økt bremselengde28. Hvordan finner du rett lufttrykk til forhjulene på en bil?
I første omgang ved å sjekke bilens instruksjonshefte, men det kan også være markert i bilens tanklokk eller i bilens dørkarmer29. Hvordan kan du kontrollere om bilens lufttrykk er riktig i forhjulene?
Enten ved hjelp av en lufttrykksmåler eller ved å sjekke om dekket har uregelmessig slitasje30. Hvordan kan du sjekke hva som er riktig dekkdimensjon for en bil?
Dette står i bilens vognkort31. Hvordan kan du kontrollere at forhjul har riktig dimensjoner?
Visuell kontroll32. Hvor stor bæreevne må dekkene ha på bilen du skal kjøre?
Dette sjekkes i vognkortet under «Min. Li» etterfulgt av et tall. Li står for Load Index.33. Hvordan kontrollerer du at bilens dekk bak har korrekt bæreevne?
Dette sjekkes i vognkortet under «Min. Li» etterfulgt av et tall. Se deretter etter tekst på dekket. Siste tall i teksten (kun etterfulgt av en bokstav) er dekkets «Min. Li», altså bæreevne. Dette tallet må være lik eller høyere enn det som står i bilens vognkort.34. Hvordan kontrollerer du at alle bremselysene virker?
Visuell kontroll av at bremselys på både høyre og venstre lys samt høytsittende bremselys fungerer. Spør gjerne sensor om å se for deg mens du presser ned bremsen!35. Er det forsvarlig å kjøre hvis bremselysene ikke fungerer?
Nei

bottom of page