top of page

Reviderte læreplaner

Fra 01.01.2017 ble foreslåtte endringer i læreplanene for trafikkopplæring iverksatt. I samarbeid med vegdirektoratet og samferdselsdepartementet har trafikkopplæringsbransjen utarbeidet endringer som skal styrke føreropplæringen. På denne måten skal nye førere bli enda bedre rustet til å ferdes i trafikken. Vi har tatt hensyn til disse endringene og er dermed en fullstendig oppdatert informasjonsside for deg som ønsker å vite alt om førerkortet!

Om endringene

Den viktigste endringen er først og fremst at det blir satt mer fokus på tilrettelegging for at eleven skal få reflektert rundt betydningen av motivasjon og vilje gjennom hele opplæringen.

Andre endringer

  • Veiledningstime endres til trinnvurdering

  • 4 timer om førstehjelp erstattes med 4 timer undervisning om plikter ved trafikkuhell

  • Det skal være 3 timers undervisning om å være trafikant i mørket (tidligere kalt mørkekjøring)

  • I klasse B trinn 2 er det lagt til et mål om at eleven skal «gjøre rede for kjøring med tilhenger».

  • I klasse B trinn 3 er kjøring i tunnel tatt inn dels som et kunnskapsmål, dels som et ferdighetsmål. I tillegg er det også krav til praktisk opplæring i kjøring i mørket.

bottom of page