top of page

Eierskifte

Melding om eierskifte:

https://www.naf.no/globalassets/kjop-salg/seksjon/salgsmelding_eierskifte.pdf

Vognkortets del 2 skal alltid være inkludert i salgsmeldingen når den leveres til trafikkstasjonen. Det er kjøretøyets
tidligere eier som er anvarlig for at salgsmeldingen er korrekt utfylt og blir levert senest tre dager etter eierskifte.

Du kan lese mer om salgsmelding og eierskifte her:
 

http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-p%C3%A5-nett/salgsmelding

bottom of page