top of page

Prikker i førerkortet

Ønsker du å sjekke om du har prikker, må du møte opp på en politistasjon i åpningstiden og ha med deg legitimasjon. Statens vegvesen kan gi generell informasjon om ordningen på telefon 06650, men kan ikke fortelle deg om du har prikker eller ikke.

Fører med prøveperiode for førerrett i klasse B skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse begått i prøveperioden.

Åtte prikker i løpet av tre år = tap av retten til å føre motorvogn i seks måneder.
Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.
Varselbrev sendes etter fire prikker.

​​

Hvordan får du prikker?

Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i automatisk trafikkontroll (fotoboks). Du vedtar et forenklet eller et vanlig forelegg, eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten). Prikkbelastningen kommer altså som en følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Når du får tilbake føreretten, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av førerettighetene.

Prikkene blir slettet etter tre år fra den dagen du skrev under på forelegget du fikk, eventuelt etter tre år fra den dato endelig dom ble avsagt i saken.

Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004.

Målet med prikkbelastningsordningen er å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene.

bottom of page