top of page

Trafikkuhell

Hva man gjør ved et trafikkuhellDersom du er innblandet i et trafikkuhell eller kommer til et ulykkessted, er det greit å ha klart for seg hva du bør gjøre i

de ulike situasjonene.

 • Ved trafikkuhell og skade på personer eller dyr plikter du å undersøke om din hjelp kan komme til nytte.

 • Å forlate en skadet person kan føre til fengsel og inndragning av førerkort for alltid. 

Ved trafikkuhell uten personskade:
 

 • ​Sett på varsellys

 • Ta på refleksvest

 • Skaff deg overblikk over åstedet

 • Sikre skadestedet med bl.a. varseltrekant

 • Noter navn og telefonnummer til vitner

 • Om mulig, flytt kjøretøy slik at annen trafikk kan passere

 • Om mulig, ta bilder av åstedet

 • Fyll ut skademeldingsskjema om du er innblandet

Ved trafikkuhell med personskade:

 • Sett på varsellys

 • Ta på refleksvest

 • Skaff deg overblikk over åstedet

 • Sikre skadestedet med bl.a. varseltrekant

 • Ring ambulanse 113 eller politi 112

 • Gi livreddende førstehjelp til kyndig hjelp kommer

 • Ved trafikkuhell med personskade må ikke kjøretøyene flyttes uten politiets godkjenning.

bottom of page