top of page

Straffereaksjoner

BØTER

 

Forenklede forelegg for fartsgrenser på 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:


til og med 5km/t = 800,-
til og med 10km/t = 2100,-
til og med 15km/t = 3800,-
til og med 20km/t = 5500,-
til og med 25km/t = 8500,-Forenklede forelegg for fartsgrenser på 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:


til og med 5km/t = 800,-
til og med 10km/t = 2100,-
til og med 15km/t = 3400,-
til og med 20km/t = 4700,-
til og med 25km/t = 6400,-
til og med 30km/t = 8500,-
til og med 35km/t = 10200,-

Forenklede forelegg for fartsgrenser på 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er:


til og med 5km/t = 800,-
til og med 10km/t = 2100,-
til og med 15km/t = 3400,-
til og med 20km/t = 4700,-
til og med 25km/t = 6400,-
til og med 30km/t = 8500,-
til og med 35km/t = 10200,-

til og med 40km/t = 10650,-

Inndragelse av førerkortet:Soner        Her ryker førerkortet      Antall km/t over         Annen informasjon

30-sone           Over 55km/t                     26km/t

40-sone           Over 65km/t                     26km/t

50-sone           Over 75km/t                     26km/t 

60-sone           Over 85km/t                     26km/t
70-sone           Over 105km/t                   36km/t

80-sone           Over 115km/t                   36km/t

90-sone           Over 125km/t                   36km/t                       Motortrafikkveg
90-sone           Over 130km/t                   41km/t                       Motorveg

100-sone         Over 140km/t                   41km/t                       Kun på enkelte motorveier med høy standard

Samfunnstraff/fengsel:

Fartsgrense        Samfunnstraff f.o.m      Fengselstraff f.o.m

50 km/t                    Over 92km/t                     96  km/t
60 km/t                    Over 110km/t                   115 km/t

70 km/t                    Over 120km/t                   125 km/t

80 km/t                    Over 130km/t                   136 km/t

90 km/t                    Over 142km/t                   150 km/t                      

100 km/t                  Over 155km/t                   165 km/t                       bottom of page