top of page

Førstehjelp

Dersom du er innblandet i et trafikkuhell eller kommer til et

ulykkessted, er det greit å ha klart for deg hva du bør gjøre i

de ulike situasjonene.

Ved trafikkuhell med personskade:

- Sett på varsellys

- Ta på refleksvest

- Skaff deg overblikk over åstedet

- Sikre skadestedet med bla. varseltrekant

- Ring ambulanse 113 eller politi 112

- Gi livreddende førstehjelp til kyndig hjelp kommer

Les mer om førstehjelp og Hjerte-Lunge-Redning her: 

http://www.forstehjelp.info/emner/hjertelungeredning.htmlSe video om førstehjelp fra NRK her:

http://tv.nrk.no/serie/puls/mdhp12000513/28-01-2013

bottom of page