top of page

Trafikkstasjoner i Aust-Agder

Her finner du oversikt over de ulike trafikkstasjonene i Aust-Agder fylke

Arendal trafikkstasjon
​

Besøksadresse: Frolandsveien 175, Stoa, Arendal
Postadresse: Postboks 1704, Stoa, 4857 ARENDAL
 

 

For åpningstider og teoriprøver drop in klikk her

 

 

Kontakt:

E-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Telefon: 02030

  

Setesdal trafikkstasjon
​

Besøksadresse: Bjoråvegen 3, Evje
Postadresse: Bjoråvegen 3, 4735 EVJE
 

 

For åpningstider og teoriprøver drop in klikk her


Kontakt:

E-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Telefon: 02030

 

 

bottom of page